Allergitest

Allergitest

Allergitest, eller en så kallad allergiutredning, är bra att göra om du misstänker att du har en allergi. Läs denna artikel för att få veta hur det går till.

Vad är ett allergitest?

Ett allergitest är en undersökning genom vilken man försöker ta reda på vilka ämnen en person är allergisk mot. Allergitestet kan visa om du har en allergi som behöver behandlas, det är därför viktigt att göra ett allergitest om du misstänker att du eller ditt barn har en allergi.

Hur går ett allergitestet till?

Ett allergitest kan bestå av flera olika moment.

  • Blodprov: läkaren kan ta ett blodprov som skickas till ett laboratorium för undersökning. Genom blodprovet undersöks det om man har allergiantikroppar mot ett visst ämne i blodet. Man gör ofta först ett test mot de vanligaste ämnena, och om provet skulle vara positivt förfinas provtagningen genom att testa mot specifika ämnen.
  • Pricktest: läkaren kan genomföra ett så kallat pricktest som går ut på att man lägger en liten droppe av det ämne man misstänker sig vara allergisk mot på huden. Sedan rispar man ytligt i huden. Om man får en liten reaktion inom 15 minuter betyder det att man kan vara allergisk mot ämnet i fråga. Ett pricktest tar ca 20 minuter att genomföra, eftersom man måste vänta på hudens reaktion. Du känner ett litet stick när du gör pricktestet, men det gör inte särskilt ont.
  • Lapptest: Med hjälp av ett lapptest testar man för kontaktallergi. En liten mängd av det misstänka ämnet läggs på huden och fästs med tejp. Om detta framkallar en rodnad kan det betyda att du är allergisk mot ämnet.
  • Samtal med läkaren: Sist men inte minst kommer du att ha ett samtal med läkaren där du berättar om dina symptom och besvär.

Att tänka på före och efter ett allergitest

  • Du bör inte ta antihistaminer ca 48-72 timmar innan du ska göra ett pricktest, däremot kan du göra ett blodprov oavsett om du har tagit antihistaminer eller ej.
  • Om du är gravid är det bättre att skjuta upp pricktestet till efter graviditeten. Däremot kan du göra allergitest genom ett blodprov även om du är gravid.
  • Du kan få en efterreaktion som kommer flera timmar efter pricktestet. Du bör i så fall kontakta läkaren för att bli behandlad med antihistamin.

Så om du misstänker att du har en allergi bör du inte tveka att göra ett allergitest, det kan bespara dig mycket besvär i framtiden.

Trovärdigt resultat efter hårtransplantation

Trovärdigt resultat efter hårtransplantation

Att genomgå en hårtransplantation är någonting som ofta föregås av en rad eftertanke. Varje ingrepp är unikt och man kan inte i förhand ge besked om generella resultat. Även om man har relativt stora ytor som behöver hår, kan man genom dagens nyare tekniker hantera detta. Förvisso kan det krävas ett par olika besök för att man skall få ordning på allting, men det kan också räcka med färre. Om man snabbt vill komma tillrätta med det som irriterar, är det bra att ha is i magen för att kunna utvärdera de tjänster som finns. Utbudet har blivit ganska stort och de olika tekniker som används har olika utmaningar. Ilterclinic och andra kliniker som utför nyare varianter av hårtransplantation kan ofta genomföra ingreppen snabbt och smärtfritt. Den teknik som används är FUE IM. Denna går ut på att man använder sig av mikroinstrument för att flytta hårsäckar. En av fördelarna med detta är att man int behöver sy. Detta innebär att man inte får några ärr som kan synas när man har kort hår. Det är därför friare för patienten att välja frisyr.

Återbesök

Det är inte alltid man kan göra allting på en gång. Det finns en rad faktorer som kan väga in och för ett rimligt svar är det bäst att ta kontakt med de som utför hårtransplantationen. När man väljer de hårsäckar som flyttas, utgår man från sådana som inte har samma risk att sluta ge hår. Detta innebär att man kan få hår som inte behöver hanteras annorlunda än det hår man redan har. För att det skall se naturligt och bra ut, är det viktigt att man väger in hårets riktning när man gör en hårtransplantation. De som i dagsläget utför dessa ingrepp är experter på att identifiera vilka hårsäckar man kan använda sig av och hur man får det hela att se bra ut. Estetisk vård är en sektor vars kundgrupp ökat kraftigt under senare tid. Konkurrensen har medfört en stor prisjustering och idag kan man hitta flertalet bra kliniker i Sverige.