Typer av webbutveckling

Webbutveckling är processen att skapa, ändra och uppdatera webbplatser. Vanligtvis arbetar webbutvecklare tillsammans med designers för att skapa en webbplats som uppfyller ett företags behov.

Fältet för webbutveckling blomstrar, eftersom BLS uppskattar att branschen växer med 23 procent mellan 2021-2031. Webbutvecklare använder en kombination av kodnings- och designkunskaper för att skapa engagerande, effektiva och skalbara webbplatser.

Typer av webbutveckling

Det finns tre olika typer av webbutvecklare: front-end, back-end och full-stack. Var och en har sina egna ansvarsområden, och var och en kräver sina egna färdigheter. Front-end webbutvecklare utvecklar användargränssnittet på en webbplats, vilket inkluderar webbplatsens utseende och känsla samt funktionaliteten hos en webbsida eller webbapplikation. De skriver också den underliggande koden som används för att köra en webbplats verksamhet.

Back-end webbutvecklare skapar back-end av en webbplats, vilket inkluderar programmering som körs bakom en webbplats kulisser och ansluter till andra system. De hanterar också de tekniska aspekterna av underhållet av en webbplats, inklusive server-side- och databas-kodning.

Full-Stack-webbutvecklare utvecklar både front-end och back-end på en webbplats, och de måste förstå hur klient- och serversidan förhåller sig till varandra för att skapa ett effektivt och skalbart system. De måste också vara bekanta med en rad olika webbutvecklingsspråk och ramverk, inklusive JavaScript och PHP.

Men även om det kan tyckas att webbutveckling är en teknisk och skrämmande karriärväg, kan området vara givande om du har ett stort intresse för detaljer, logiskt tänkande och en önskan att lära dig nya saker. Så länge du har tålamodet att investera den tid det tar att komma igång kommer du att ha glädje av denna karriärväg i flera decennier framöver.

Vad du behöver veta om utveckling av webbapplikationer

 1. Väckapplikationsutveckling är ett snabbt växande område som drar till sig uppmärksamhet från högklassiga företag.
 2. De behöver skapa en programvara som gör att de kan nå ut till användare på stationära och mobila enheter.
 3. När man utvecklar en webbapplikation är det viktigt att välja rätt teknik och ramar som effektivt uppfyller projektets krav.
 4. Den bakre delen av applikationen måste dessutom konfigureras och testas ordentligt innan den distribueras.

Lär dig att utveckla med WordPress

 • WordPress är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod som gör det enkelt att bygga webbplatser.
 • Det har ett stort bibliotek med plugins som gör det möjligt för användarna att anpassa sin webbplats och lägga till extra funktionalitet.
 • Att lära sig att utveckla med WordPress är ett utmärkt sätt att komma in i webbutvecklingsvärlden.
 • Det kräver en gedigen förståelse för kodning.

Skapa utforma och underhålla en webbplats

Webbutveckling är processen att skapa, utforma och underhålla en webbplats. Den omfattar tekniska aspekter som kodning, programmering och konfiguration av nätverkssäkerhet samt mer kreativa element som användarupplevelse (UX) och design.

En väl utformad webbplats kan hjälpa dig att utöka din räckvidd, locka nya kunder och öka dina intäkter. En dåligt utformad webbplats kan dock kosta dig försäljning och skada din varumärkesimage. Det finns två grundläggande delar av webbutveckling: front-end och back-end. Front-end är det du ser på din datorskärm, medan back-end består av servrar och databaser.

Att utveckla front-end av en webbplats innebär att skapa ett användargränssnitt som gör det enkelt för besökarna att navigera på din webbplats. Detta gränssnitt kombinerar Html, CSS och JavaScript för att skapa en visuellt tilltalande design som hjälper kunderna att hitta det de letar efter.

Att skriva kod är en av de främsta hårda färdigheterna för en webbutvecklare. Du kan lära dig att koda på egen hand eller genom att gå en onlinekurs.

Lär dig att koda gör det också möjligt för dig att bygga upp din portfölj och bevisa dina kunskaper för framtida arbetsgivare. För att göra detta kan du använda ett prenumerationsbaserat program som Team Treehouse eller ta en onlinekurs på ett community college.

Webbutvecklare arbetar ofta för större företag eller byråer, men du kan också frilansa om du föredrar att vara din egen chef. Frilansande ger inte samma stabilitet som en heltidsanställning, men det kan hjälpa dig att tjäna extra inkomster medan du bygger upp din karriär.

Vad är utveckling av webbsidor?

Vebsidutveckling är processen att utforma, utveckla och underhålla webbplatser på Internet. Det innefattar användning av kodningsspråk som HTML och CSS för att skapa webbplatsens innehåll.

Wireframes

Alla bra webbplatser börjar med en ritning, som utvecklarna kallar wireframe. Det behöver inte vara ett officiellt dokument, men det bör ge utvecklarna en tydlig uppfattning om var du vill ha text och bilder på enskilda sidor.

XML

XML är en akronym för Extensible Markup Language och är ett standardformat som används för att lagra data på Internet. Det används också vid utformning och konstruktion av program, mjukvara och webbplatser.

Style Sheets

Style sheet-språket Cascading Style Sheets (CSS) är en av de viktigaste delarna av en webbplats. Det gör det möjligt för webbdesigners att ändra utseendet på en sida genom att redigera en liten uppsättning filer som lagras på hela webbplatsen.

JavaScript

Programmeringsspråket JavaScript skapades på 1990-talet och används för att lägga till funktionalitet på en webbplats. Det gör det möjligt för utvecklare att ändra utseendet på ikoner och rullgardinsmenyer, automatisera uppgifter på vissa sidor och skapa interaktiva funktioner som förbättrar användarupplevelsen.

Databaser

Dessa databaser lagrar en stor mängd information om en person eller organisation, och de är viktiga för att hålla reda på en webbplats användare. Spotify använder till exempel en databas för att lagra musikfiler och andra personuppgifter. Appar för sociala medier, som Instagram, använder också en databas för att lagra uppgifter om användarprofiler.

De fem bästa kurserna i webbutveckling

Kurser i webbutveckling är onlineprogram som lär dig de färdigheter du behöver för att bygga webbplatser. De kan vara ett bra sätt att starta en ny karriär eller helt enkelt lära sig något nytt.

Hur man blir webbutvecklare

I takt med att världen blir alltmer digital har behovet av personer med kunskaper i webbutveckling ökat markant. Att lära sig koda med språk som HTML, CSS och JavaScript är ett utmärkt sätt att lära sig att skapa webbplatser som ser bra ut och är enkla att använda.

Hur man blir en fullstack-webbutvecklare

Om du vill ta dina färdigheter inom webbutveckling till nästa nivå kan du överväga att bli en fullstackutvecklare. Dessa färdigheter är mycket efterfrågade och kan leda till bra löner.

Blivera utvecklare med Git och Github

Förmågan att hantera din programvara med ett versionskontrollsystem är avgörande för att utveckla webbplatser och appar. Som tur är är Git en texteditor som är lätt att lära sig och som är gratis och tillgänglig att använda.

Lär dig att skapa responsiva webbsidor och appar med HTML, CSS och Bootstrap

Bootstrap är ett populärt front-end ramverk som används av webbutvecklare för att skapa responsiva webbsidor och är gratis och lätt att lära sig. Den här kursen lär dig grunderna i ramverket så att du kan bygga webbplatser som ser bra ut och fungerar bra på alla enheter.

Få praktisk erfarenhet av skript- och utvecklingsverktyg

En gratis kurs i webbutveckling som ges av en tidigare bootcamp-instruktör, och den här kursen är ett utmärkt val för dig som vill komma in i webbutvecklingens värld. Den täcker viktiga webbutvecklingstekniker som HTML, CSS, JS, Node med mera. Den är också praktisk, vilket innebär att du kommer att bygga riktiga applikationer i slutet av kursen.

Vad är utveckling av webbapplikationer?

Vwebbapplikationsutveckling är en process för att bygga programvara som körs på internet. Den används för en mängd olika ändamål, från webbplatser till mobilapplikationer.

Webbapplikationer gör det möjligt för en användare att få tillgång till enhetens inbyggda funktioner, till exempel GPS och kamera, eller att utföra komplexa funktioner på en enda sida. De erbjuder också ett mycket bredare utbud av alternativ än webbplatser, inklusive autentisering.

Utveckling av webbappar är en process i flera steg som börjar med marknadsundersökningar och slutar med driftsättning. Den omfattar idéutveckling, design, prototypframställning och testning.

I den första fasen kommer teamet att brainstorma idéer, identifiera användarens smärtpunkt och utvärdera om det finns en efterfrågan på en produkt som tar itu med den. En objektiv förståelse av problemet och konkurrenssituationen kan hjälpa teamet att utveckla en bättre produktplan.

Efter att ha samlat in tillräckligt med information är nästa steg att definiera appens arbetsflöde och funktionalitet. Detta görs genom att skapa wireframes som visar hur din applikation kommer att flyta.

En wireframe är en samling skisser som kan användas för att förklara layouten, funktionen och utseendet på en app. En prototyp, å andra sidan, är en mer detaljerad, interaktiv version av en wireframe som byggs för att visa hur en riktig app kommer att se ut och kännas.

Den tekniska stapeln är kombinationen av tekniska tjänster, ramverk och språk som utgör en webbapplikation. Backend-tekniken ansvarar för affärslogiken i en webbapplikation, medan front-end-tekniken hanterar hur den ser ut. I en bra teknisk stack arbetar både front-end- och back-end-utvecklare tillsammans för att skapa ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt.

Vad är WordPress-utveckling?

 • WordPress-utveckling består av att utveckla webbplatsers front-end och back-end.
 • Det här jobbet innebär att utforma webbplatsens layout och lägga till innehåll med hjälp av språk som HTML och CSS.
 • Utvecklare använder versionskontrollsystem för att hålla reda på ändringar i filer och återgå till tidigare versioner.
 • De skapar också staging-miljöer för att testa ny kod innan de distribuerar den till levande webbplatser..