Vilka material tillverkas cykelramar av?

Ramen på en cykel är generellt sett tillverkad av antingen aluminium, stål, titan eller kolfiber. Vilket material som används styrs ofta av din budget och vilken typ av cyklist du är. Du bör känna till att de olika materialens egenskaper skiljer sig åt, samt att det som särskiljer en bättre ram från en sämre främst har att göra med priset och kvaliteten snarare än vilket material som använts. Här går vi igenom de olika materialens egenskaper för att hjälpa dig fatta ett välgrundat beslut, desto bättre cyklist du blir desto viktigare blir valet av cykelram att använda.

Kolfiber och aluminium

Kolfiber har blivit något av en standard vad gäller prestanda och återfinns ofta på cyklar högre upp i prissegmentet. Alla cyklar som används i större cykeltävlingar som till exempel Tour de France är gjorda av kolfiber. Det betyder dock inte att alla cyklar av kolfiber är lika bra, utan materialet gör det möjligt för tillverkaren att skapa extremt lätta, styva, bekväma och/eller hållbar ramar. Ibland kan du inte få alla dessa egenskaper i en och samma ram utan tvingas göra en avvägning mellan de olika egenskaperna.

Du som vill ha en cykel med låg vikt, men har en tight budget att förhålla dig till, bör titta närmare på en ram av aluminium. Aluminiumramar är nämligen Hållbara, styva, relativt lätta och samtidigt prisvärda.

Stål och titan

Ett annat material som ofta används är stål. Detta klassiska material är ett bra alternativ för cyklar som är tänkta att bära matkassar eller andra saker, eller om du vill ha det klassiska utseendet. Kvalitetsstål är fortfarande ett bra val för många cyklar och används ofta på de billigaste cyklarna. Du bör dock vara uppmärksam på att detta material kan medföra en rejäl viktökning jämfört med andra material.

Titan är ett material som påminner om stål, men ramar av titan ger en unik känsla och en betydligt lägre vikt. Titan är svårt att arbeta med och är därför ett av de dyraste materialen som cykelramar tillverkas av. Om du vill ha någonting annorlunda som har en extrem hållbarhet och samtidigt en hög prestanda, kan det vara värt att titta närmare på en cykelram av titan.

Detaljplan för Sågmon skrotas

Katrineholms kommun hade planer på att bygga bostäder vid Öja, men mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att säga nej till detta innebär att den nya detaljplanen för Sågmon skrotas av kommunen. Detta är naturligtvis ett bakslag för Katrineholms målsättning att år 2030 vara 40 000 invånare.

Kommunens tanke bakom den nya detaljplanen var att möjliggöra byggande av bostäder i Sågmon. Förslaget till ny detaljplan har legat på is under tiden som den juridiska processen vid Öja, som är beläget vid Sågmon. Redan 2014 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Öja, men den överklagades sedermera av invånare i Sågmon. Det ledde till att mark- och miljööverdomstolen i mars i år upphävde detta beslut, då de menar att det inte framgår av detaljplanen hur kommunen skulle lösa den utfart som i planen finns till riksvägen. Domstolen hade främst frågetecken om hur kollektivtrafiken skulle anslutas.

Ett bakslag men inget nederlag

När kommunen nekades den utfart och väg till riksvägen som framgick av planen, menar ordföranden i bygg- och miljönämnden på Katrineholms kommun, Martin Edgélius, att kommunens bedömning är att man inte kan fortskrida med den nya detaljplanen för Sågmon. Detta då kommunen hävdar att mark- och miljööverdomstolen förmodligen även kommer tycka till om samma aspekt av den planen. Därför har kommunens bygg- och miljönämnd alltså bestämt sig för att lägga ner uppdraget med att ta fram en ny detaljplan för Sågmon. Enligt Edgélius får domstolens beslut således tråkiga konsekvenser för både Sågmon och Öja.

Kommunens mål att nå 40 000 invånare till år 2030 står dock fast, och så även målet att tills dess ha byggt 4 000 nya bostäder. Katrineholm har haft en positivt befolkningsutveckling sedan 2007. Befolkningen ökar och kommunen ser naturligtvis gärna att denna utveckling håller i sig. Den stora utmaningen med befolkningsmålet är att nya bostäder måste byggas. Katrineholms kommun vill låta alla personer som önskar slå sig ner i kommunen kunna göra det.

Bristen på bostadsrätter nämns som ett problem. Såväl bostadsrättspriserna som priserna på villor har stigit mer i Katrineholm än i Sverige i genomsnitt, vilket är ett annat problem som har identifierats. Detta har lett till att rörligheten på bostadsmarknaden i Katrineholm har avtagit. Nu planeras dock för såväl hyresrätter som bostadsrätter och även andra former av boenden. Nu när kommunen nekas bygga bostäder i Öja och Sörmon tvingas man dock gå tillbaka till ritbordet och försöka hitta andra områden där dessa bostäder kan byggas.