Typer av webbutveckling

Webbutveckling är processen att skapa, ändra och uppdatera webbplatser. Vanligtvis arbetar webbutvecklare tillsammans med designers för att skapa en webbplats som uppfyller ett företags behov.

Fältet för webbutveckling blomstrar, eftersom BLS uppskattar att branschen växer med 23 procent mellan 2021-2031. Webbutvecklare använder en kombination av kodnings- och designkunskaper för att skapa engagerande, effektiva och skalbara webbplatser.

Typer av webbutveckling

Det finns tre olika typer av webbutvecklare: front-end, back-end och full-stack. Var och en har sina egna ansvarsområden, och var och en kräver sina egna färdigheter. Front-end webbutvecklare utvecklar användargränssnittet på en webbplats, vilket inkluderar webbplatsens utseende och känsla samt funktionaliteten hos en webbsida eller webbapplikation. De skriver också den underliggande koden som används för att köra en webbplats verksamhet.

Back-end webbutvecklare skapar back-end av en webbplats, vilket inkluderar programmering som körs bakom en webbplats kulisser och ansluter till andra system. De hanterar också de tekniska aspekterna av underhållet av en webbplats, inklusive server-side- och databas-kodning.

Full-Stack-webbutvecklare utvecklar både front-end och back-end på en webbplats, och de måste förstå hur klient- och serversidan förhåller sig till varandra för att skapa ett effektivt och skalbart system. De måste också vara bekanta med en rad olika webbutvecklingsspråk och ramverk, inklusive JavaScript och PHP.

Men även om det kan tyckas att webbutveckling är en teknisk och skrämmande karriärväg, kan området vara givande om du har ett stort intresse för detaljer, logiskt tänkande och en önskan att lära dig nya saker. Så länge du har tålamodet att investera den tid det tar att komma igång kommer du att ha glädje av denna karriärväg i flera decennier framöver.

Vad du behöver veta om utveckling av webbapplikationer

  1. Väckapplikationsutveckling är ett snabbt växande område som drar till sig uppmärksamhet från högklassiga företag.
  2. De behöver skapa en programvara som gör att de kan nå ut till användare på stationära och mobila enheter.
  3. När man utvecklar en webbapplikation är det viktigt att välja rätt teknik och ramar som effektivt uppfyller projektets krav.
  4. Den bakre delen av applikationen måste dessutom konfigureras och testas ordentligt innan den distribueras.

Lär dig att utveckla med WordPress

  • WordPress är ett innehållshanteringssystem med öppen källkod som gör det enkelt att bygga webbplatser.
  • Det har ett stort bibliotek med plugins som gör det möjligt för användarna att anpassa sin webbplats och lägga till extra funktionalitet.
  • Att lära sig att utveckla med WordPress är ett utmärkt sätt att komma in i webbutvecklingsvärlden.
  • Det kräver en gedigen förståelse för kodning.