Detaljplan för Sågmon skrotas

Katrineholms kommun hade planer på att bygga bostäder vid Öja, men mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att säga nej till detta innebär att den nya detaljplanen för Sågmon skrotas av kommunen. Detta är naturligtvis ett bakslag för Katrineholms målsättning att år 2030 vara 40 000 invånare.

Kommunens tanke bakom den nya detaljplanen var att möjliggöra byggande av bostäder i Sågmon. Förslaget till ny detaljplan har legat på is under tiden som den juridiska processen vid Öja, som är beläget vid Sågmon. Redan 2014 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Öja, men den överklagades sedermera av invånare i Sågmon. Det ledde till att mark- och miljööverdomstolen i mars i år upphävde detta beslut, då de menar att det inte framgår av detaljplanen hur kommunen skulle lösa den utfart som i planen finns till riksvägen. Domstolen hade främst frågetecken om hur kollektivtrafiken skulle anslutas.

Ett bakslag men inget nederlag

När kommunen nekades den utfart och väg till riksvägen som framgick av planen, menar ordföranden i bygg- och miljönämnden på Katrineholms kommun, Martin Edgélius, att kommunens bedömning är att man inte kan fortskrida med den nya detaljplanen för Sågmon. Detta då kommunen hävdar att mark- och miljööverdomstolen förmodligen även kommer tycka till om samma aspekt av den planen. Därför har kommunens bygg- och miljönämnd alltså bestämt sig för att lägga ner uppdraget med att ta fram en ny detaljplan för Sågmon. Enligt Edgélius får domstolens beslut således tråkiga konsekvenser för både Sågmon och Öja.

Kommunens mål att nå 40 000 invånare till år 2030 står dock fast, och så även målet att tills dess ha byggt 4 000 nya bostäder. Katrineholm har haft en positivt befolkningsutveckling sedan 2007. Befolkningen ökar och kommunen ser naturligtvis gärna att denna utveckling håller i sig. Den stora utmaningen med befolkningsmålet är att nya bostäder måste byggas. Katrineholms kommun vill låta alla personer som önskar slå sig ner i kommunen kunna göra det.

Bristen på bostadsrätter nämns som ett problem. Såväl bostadsrättspriserna som priserna på villor har stigit mer i Katrineholm än i Sverige i genomsnitt, vilket är ett annat problem som har identifierats. Detta har lett till att rörligheten på bostadsmarknaden i Katrineholm har avtagit. Nu planeras dock för såväl hyresrätter som bostadsrätter och även andra former av boenden. Nu när kommunen nekas bygga bostäder i Öja och Sörmon tvingas man dock gå tillbaka till ritbordet och försöka hitta andra områden där dessa bostäder kan byggas.

Alla nyheter för vad som händer i Katrineholm kan man läsa på katrineholmsguiden.se, den mest kompletta sidan för information om Katrineholm.

Svenska PPM-fonder billigast

Svenska PPM-fonder billigast

Av de 850 fonder som pensionssparare i PPM-systemet har att välja mellan är ungefär 500 registrerade i utlandet. Det gäller bland annat Allra-fonderna vilka har fått motta mycket kritik i media den senaste tiden. De PPM-fonder som är utlandsregistrerade är ofta dyrare för dig som sparare än fonder som är registrerade i Sverige. I vissa fall kan det röra sig om en skillnad på uppemot 80 procent. Som grädde på moset är ofta avkastningen sämre, enligt en granskning utförd av Sveriges Television (SVT).

Advisor är ett svenskt fondbolag som till skillnad från utlandsregistrerade fondbolag tillhandahåller fonder med rimliga avgifter och god avkastning. Du kan även anlita Advisor för PPM-förvaltning, vilket innebär att du får professionell förvaltning av ditt premiepensionskonto. Advisors genomsnittliga avkastning har under de senaste 17 åren varit 10 procent per år.

Luxemburgfonder såväl dyrare som sämre

De flesta av de cirka 500 PPM-fonder som är registrerade i utlandet är registrerade i Luxemburg. Enligt SVT:s granskning innebär detta en större kostnad för kunderna i form av högre avgifter. Den genomsnittliga avgiften för de fonder i premiepensionssystemet som är registrerade i Sverige är 0,36 procent, efter avdragen PPM-rabatt. Motsvarande siffra för de fonder som är registrerade i Luxemburg är 0,63 procent, vilket innebär att deras avgifter i genomsnitt är 80 procent högre.

När SVT intervjuar branschorganisationen Fondbolagens förening är man inom organisationen medvetna om att de fonder som är registrerade i utlandet har högre avgifter. Branschorganisationen har nämligen utfört egna undersökningar som har bekräftat detta.

Fondbolagens organisations vd Fredrik Nordström berättar för SVT att de känner till att svenskregistrerade fonder i genomsnitt har lägre avgifter, samt att avgifterna för de fonder som är registrerade i Luxemburg och andra länder ofta är högre. Han menar att det bland annat kan bero på att förvaltningen av vissa smalare fonder, såsom tillväxtmarknadsfonder, är förenad med högre kostnader och att andelen sådana fonder kan vara högre i till exempel Luxemburg.

Den genomsnittliga avkastningen är även den sämre hos de fonder som är registrerade i Luxemburg. Snittet för de svenska fonderna ligger på 10,4 procent per år under en femårsperiod, medan motsvarande siffra för Luxemburgfonderna är 9,9 procent.

Vassleprotein som kosttillskott

Vassleprotein som kosttillskott

Protein används som bekant vid uppbyggnaden av muskelmassa. Proteiner används även för att producera olika hormoner, enzymer och andra ämnen. Om din kropp inte får i sig tillräckligt mycket protein kan kroppen inte stödja alla nödvändiga funktioner såsom tillväxt och återhämtning. Det innebär att en brist på protein leder till att dina muskler inte kan återhämta sig lika snabbt, vilket ökar risken för överträning och skador.

Direkt efter träningspasset är det bästa tillfället att tillföra kroppen energi. Detta då kroppen behöver proteinet för att kunna börja reparera de mikroskopiska skador som har uppstått i musklerna till följd av träningen. Fast föda tar längre tid att smälta och bryta ner, vilket gör att det tar längre tid för protein från livsmedel att färdas till musklerna. Därför bör du ta en proteinshake efter träningspasset. Cirka 30 minuter från intaget når proteinet musklerna och börjar verka.

Hur mycket vassleprotein ska jag ta?

Den minsta mängd protein som du bör ta bestäms utifrån din kroppsvikt. För muskelbyggnad bör du ta 2 gram protein per kilo kroppsvikt, vilket innebär att du bör ta 200 gram om du väger 100 kilo. Om du tar mer protein än så kan du dock påskynda återhämtningsprocessen i musklerna.

Det pågår ständigt en debatt kring hur mycket protein man bör ta, men du behöver inte oroa dig för att överdosera protein. Om du äter enorma mängder protein kan det dock vara bra att ta kosttillskott i form av magnesium och kalcium. Detta då överdrivna mängder protein kan leda till en brist på dessa bägge ämnen i kroppen. Ett högt proteinintag är dock att föredra eftersom det inte bara förbättrar musklernas återhämtningsförmåga och tillväxtförmåga, utan även eftersom tre fjärdedelar av de fasta ämnena i kroppen består av proteiner.

Oavsett vilka mål du har med din träning bör protein utgöra en grundsten i din näringsplan. Vassleprotein är det mest populära proteinet att ta som kosttillskott och det hjälper dig uppnå de optimala framstegen vad gäller din fysik och din prestationsförmåga. Alla personer som utövar idrott eller tränar med vikter eller andra former av motstånd bör säkerställa att de får i sig tillräckligt mycket protein.

Vad är riskfria spel?

Vad är riskfria spel?

Matched betting, även kallat riskfria spel, är en strategi för vadslagning på matcher och andra sportevenemang. Det är en metod som används av spelare för att dra nytta av de gratisspel och andra bonusar som spelbolagen erbjuder sina spelare. Anledningen till att man anser att denna typ av vadslagning är riskfria spel, är att spelare som använder sig av denna strategi inte förlitar sig på slumpen utan på matematiska beräkningar. Matched betting ger vanligtvis en avkastning på cirka 85 procent av insatsen plus summan för gratisspelet.

För att du ska kunna lägga riskfria spel behöver du öppna ett spelkonto hos åtminstone två olika spelbolag, men gärna på fler spelsajter än så. Åtminstone ett av spelsajterna måste erbjuda dig en bonus i form av ett gratisspel. När du använder ditt gratisspel hos det ena spelbolaget, använder du oddsen hos det andra spelbolaget för att täcka alla möjliga resultat i evenemanget. På så sätt garanterar du en vinst oavsett hur matchen slutar. I sin allra enklaste form innebär riskfria spel att du satsar på ett möjligt resultat på en spelsajt och på det motsatta resultatet på en sajt där du kan sälja ditt spel till andra spelare.

Avancerade riskfria spel

Mer avancerade former av riskfria spel inkluderar att du lägger dina spel hos flera olika spelbolag, och genom att göra detta undviker du den provisionsavgift som du annars tvingas betala då du via en sajt säljer ett spel till en annan spelare. Generellt sett har spelbolagen inskrivet i sina villkor att du som spelare först måste spela för dina egna pengar innan du kan ta del av ett gratisspel. Då lägger du ett spel på ett visst resultat hos det spelbolag som erbjuder dig ett gratisspel och lägger sedan ett andra spel hos ett annat spelbolag, där du så att säga spelar mot dig själv (det vill säga att du spelar på att det spel du lagt hos det först spelbolaget inte går in).

Det andra spelet lägger du för att vara säker på att vinna även om du skulle förlora på det första spelet. Om det lag du spelat på hos spelbolag A förlorar, använder du sedan samma strategi på nytt med det gratisspel du nu är berättigad. Oavsett resultat i matchen, kommer du då vara garanterad en vinst eftersom du inte har betalat för spelet. Detta är grunderna i vår strategi för riskfria spel. Testa gärna själv!

Maximera din premiepension

Den genomsnittliga värdeutvecklingen på våra premiepensionskonton har historiskt sett varit högre än densamma för inkomstpensionen. Det är förstås positivt, men det finns faktiskt mer du kan göra för att få så stor premiepension som möjligt förutom att se till att välja några av de bästa fonderna.

Till skillnad från inkomstpensionen har du möjlighet att själv välja hur dina premiepensionspengar ska förvaltas. Denna möjlighet ska du naturligtvis ta, och förhoppningsvis förvaltar du dessa pengar väl genom att välja PPM-fonder som ger en positiv värdeutveckling över tid. Du kan dock göra mer än så för att maximera din premiepension. Här får du några tips på hur du kan gå tillväga:

Öka ditt intjänande till pensionen. 2,5 procent av den lön du får, upp till 7,5 inkomstbasbelopp, går till premiepensionen och 16 procent går till inkomstpensionen. Dessa bägge delar utgör tillsammans det som kallas den allmänna pensionen. Ju mer pengar du tjänar in till din pension, det vill säga ju högre lön du har (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) och ju längre tid du arbetar, desto större summa premiepensionspengar tjänar du in. Det är denna summa som under tiden du arbetar placeras i fonder och förhoppningsvis växer sig större.

Se över ditt fondinnehav. Många pensionssparare väljer fonder vid något tillfälle, men alltför många förblir sedan inaktiva. Genom att se över fondinnehavet på ditt PPM-konto med jämna mellanrum, gärna minst en gång per år, kan du till exempel byta bort de fonder som inte går särskilt bra och lägga till nya spännande fonder i din portfölj. Skulle du inte göra något val alls hamnar dina pengar per automatik i det statliga förvaltningsalternativet AP7 Såfa. Även om det kanske inte är det värsta som kan hända, kan du öka dina möjligheter till god avkastning genom att själv välja placeringsinriktning.

Maximera din premiepension

Ta hjälp av proffsförvaltare

Anlita en extern PPM-förvaltare. Du som inte själv vill förvalta ditt PPM-konto på ett aktivt sätt kan med fördel ta hjälp av en extern förvaltare. Advisor är ett bolag som specialiserar sig på PPM-förvaltning och som under årens lopp har uppnått goda resultat. Medan den genomsnittliga avkastningen på svenskarnas PPM-konton har legat på 7 procent per år, har Advisor åstadkommit en genomsnittsavkastning på 10 procent per år sedan år 2000.

Blunda inte för avgifterna. Det är generellt sett en god idé att inte välja fonder med alltför höga avgifter. Höga fondavgifter kan nämligen äta upp ditt premiepensionskapital, vilket är raka motsatsen till den positiva avkastning som du vill åstadkomma. Många vänder sig till Advisor PPM för deras långa kunskap och för att det är viktigt att redan på ett tidigt stadium i sin karriär säkerställa sig en trygg framtid ålderns höst.

Lax – lättillgänglig superfood

Begreppet ”superfood” har kommit att börja användas som stämpel på alltfler livsmedel och i vissa fall är det inte riktigt sant att det är superfood det handlar om. Begreppet är mer av en stämpel man använder för att få livsmedlet att framstå som mer nyttigt än vad det i själva verket är, så det är viktigt att man tittar på innehållsförteckningen även på livsmedel där det står ”superfood”.

Lax – äkta superfood

Lax är dock ett livsmedel som är äkta superfood och genom att äta mycket lax så får man i sig mängder av bra vitaminer, mineraler och bra fettsyror. Då man kan variera lax på mängder av olika sätt så kan man äta det både till frukost, lunch, mellanmål och till middag, ja till och med som kvälls snacks passar det alldeles utmärkt!

Passa på att testa nya rätter med lax så att du får i dig lax minst 1 gång varje vecka utan att tröttna. Det är lätt att man hamnar i situationer där man inte har så mycket inspiration till just matlagning under veckorna. Det enda som krävs för att bryta den tråkiga cirkeln är att man ser till att variera sig med nya recept, för då blir det roligare att äta även under veckorna.

Olika typer av lax

Som du säkert har märkt när du ska handla lax i butiken så finns det olika typer av lax och priserna är olika för olika lax. Om vi tar en jämförelse mellan odlad lax, ekologiskt odlad lax och vildlax så förhåller det sig på det viset att den sistnämnda är den bästa vad gäller halt av omega-3.

Vildlaxen lever av skaldjur och små organismer medan den odlade laxen ges foder som inte alltid innehåller så stora mängder fisk. Detta avspeglas direkt i omega-3 innehållet, så det är viktigt att du väljer rätt typ av lax för att få i dig så mycket omega-3 som möjligt.

Vardag och hälsa

Visste du redan att Sverige är sämst i Europa på att tillgodose sina passioner och välmående? Vad är det som kommer i vägen? Sorgligt nog så är det ju tyvärr jobbet. Inte bara är det passioner och drömmar som får lida, ibland också familjer. Denna obalans i livet är nämligen den största hälsorisken vi i Sverige lider av just nu. Detta leder nämligen till fler sjukskrivningar än vad man skulle kunna tro vårt sjukvårdssystem klarar av. Du kanske inte tror att detta kommer drabba dig? Kruxet är att faktiskt inte många har kunnat ana vad som väntar dem, innan de redan gått in i väggen. För att hålla din hälsa vid liv längre, har vi tagit fram några vägledande råd för dig att kika på.

Ut och motionera

Att motionera skapar efter ett tag lyckohormoner. Genom att springa regelbundet kan du alltså få kroppen att producera samma hormoner som motarbetar depression. Du håller alltså din hjärna i balans och håller ditt immunsystem starkt. Självklart är detta även bra för att sänka kolesterolnivåer och annat som gynnas av daglig motion.

Jobba mindre

Den som uppfann en arbetsdag mellan 9 till 5 hade nog inte hand om familj, ett socialt liv, ett hem att städa själv och måltider att laga. Livspusslet är inte hälsosamt. Livet skall inte vara ett svårt pussel. Mycket går att göra lättare om man drar ner på jobbet. Går detta? Det kan varmt rekommenderas.

Ta inte allt på så stort allvar

Principer, regler och rutiner är bra. Men det skall inte gå till en överdrift där allt måste gå enligt ett strikt schema. Försök strunta i saker ibland. Det kan vara skönt att koppla bort från stress och måsten ibland. Försök hitta en egen nivå av ”viktighet” för dig själv för att bedöma hur viktigt det är att låta sig stressas. Mindre stress – lättare liv.

Ta hand om dig själv och unna dig saker

Vet du vad som kan vara bättre än några luncher ute per vecka? Hjälp hemma. Stressnivån ökar ju mer saker man har att bolla i huvudet. Hjärnan lär sig att aldrig koppla av. Eliminera så många bollar som möjligt. Exempelvis kan städhjälp vara en bra idé så slipper du oroa dig för hur dammet och tvätten samlas hemma på en hög.

Lyssna på kroppen

Kroppen varnar i förtid när den håller på att ta slut på energi. Lyssna på signaler som sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Lätt till gråt kan även vara ett tecken på utmattning.